กองช่าง
 • นายจักริน ท้อสุวรรณ

  นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง โทร. 089-5088675 Email jakkarin_num@hotmail.com

 • นายจักริน ท้อสุวรรณ

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธา

 • นางนิตยา ทองคง

  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายพิรพล เพชรวิสูตร

  ผช.นายช่างไฟฟ้า