ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180

โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253, กองช่าง 077-539-021

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : info@phato.go.th / saraban@phato.go.th

Google Map
เดินทางไปทต.พะโต๊ะ