ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ยกเลิกประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา จำนวน 179 รายการ
6 พฤศจิกายน 2566

8416


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา จำนวน 179 รายการ

(คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ)