ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ยกเลิกประกาศ
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บเรือยางและห้องเก็บพัสดุ
6 พฤศจิกายน 2566

8416


ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง  โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บเรือยางและห้องเก็บพัสดุ

(คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ)