คำแถลงนโยบาย
นโยบายการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน ของตำบลพะโต๊ะ (เทศบาลตำบลพะโต๊ะ)
24 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ