ข่าวประชาสัมพันธ์ - การเลือกตั้ง สท./นายกเทศมนตรี
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เรื่องห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง
26 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เรื่องห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ได้ที่นี่

ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ
9 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้ที่นี่
กกต.ย้ำ หากขาดคุณสมบัติลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี มีโทษทั้งจำ-ปรับ-เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี
9 กุมภาพันธ์ 2564

0


กกต.ย้ำ หากขาดคุณสมบัติลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีมีโทษทั้งจำ-ปรับ-เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

การประชุมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดชุมพร
5 กุมภาพันธ์ 2564

0


การประชุมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดชุมพร

เอกสารแนบ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือนายกสภาท้องถิ่น
5 กุมภาพันธ์ 2564

0


การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือนายกสภาท้องถิ่น

เอกสารแนบ
วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
5 กุมภาพันธ์ 2564

0


วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

เอกสารแนบ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดชุมพร
5 กุมภาพันธ์ 2564

0


การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดชุมพร

เอกสารแนบ