ประกาศ - การเลือกตั้ง สท./นายกเทศมนตรี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ -
19 กุมภาพันธ์ 2564

0


ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่-
เอกสารแนบ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
19 กุมภาพันธ์ 2564

0


ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1

เอกสารแนบ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2
19 กุมภาพันธ์ 2564

0


ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2

เอกสารแนบ
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียง และที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ
5 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียง และที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่องการกำหนดจำนวนประกาศและป้ายหาเสียง
5 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่องการกำหนดจำนวนประกาศและป้ายหาเสียง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ
4 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรื่อง...ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
4 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรื่อง...ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทสบาลตำบลพะโต๊ะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ