ผลิตภัณฑ์ตำบล
ทุเรียนกวน เงาะกวน
6272
7 พฤศจิกายน 2566

ผลิตภัณฑ์ : ทุเรียนกวน เงาะกวน สะอาด อร่อย ถูกหลักอนามัย
จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง

วัตถุดิบที่ใช้ : ทุเรียน,เงาะ

การใช้/ประโยชน์ : ไว้สำหรับรับประทาน หรือเป็นของฝาก

สถานที่จำหน่าย
นางสุวนีย์ แก้วกลั่น
เลขที่ 57/1 หมู่ที่ 7 ต.พะโตีะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
โทร.081-0830319 , 077-539106