มาตรฐานทางจริยธรรม
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 49 คน
ประกาศวันที่  12 เมษายน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนจริยธรรม ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ขนาดไฟล์ : 120.49 KB.]
 ลำดับที่ 2 การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don't เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ขนาดไฟล์ : 549.65 KB.]
 ลำดับที่ 3 กิจกรรม/ประชุม ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน และแนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts [ขนาดไฟล์ : 583.66 KB.]
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253, กองช่าง 077-539-021
E-mail Address : email : info@phato.go.th / saraban@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. www.phato.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs