คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 งานพัสดุ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 162 คน
ประกาศวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2565

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กองคลัง ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 แนวทางการปฎิบัติงานการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ [ขนาดไฟล์ : 17.11 MB.]
 ลำดับที่ 2 คู่มือการยืมพัสดุของทางราชการ ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ [ขนาดไฟล์ : 4.49 MB.]
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253, กองช่าง 077-539-021
E-mail Address : email : info@phato.go.th / saraban@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. www.phato.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs